Skip to content

Utdelningspolicy

Rustas styrelse har antagit en utdelningspolicy enligt vilken Rusta strävar efter att dela ut 30–50 procent av periodens resultat för varje räkenskapsår, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning.