Skip to content

Revisorer

Vid årsstämman den 16 september 2020 valdes PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Cesar Moré, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor sedan 2021. Revisorns kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.