Skip to content

För leverantörer

Är du intresserad av att bli leverantör till Rusta?

Rustas vision är att bli den ledande och mest betrodda varuhuskedjan i Europa med ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter med bra kvalitet, hållbarhet och till låga priser. Rusta verkar över hela värdekedjan från våra leverantörspartners till våra varuhus. Rusta har egna inköpskontor i Kina, Indien, Vietnam och Sverige med en stark närvaro på inköpsmarknaderna och en framgångsrik historia av affärstillväxt och långsiktiga relationer med leverantörer. Under 2024 öppnar ett nytt inköpskontor i Turkiet med målet att utöka inköpsaktiviteterna i regionen.

Rusta befinner sig på en spännande tillväxtresa och det gör även leverantörsbasen. Rustas leverantörer delar lika värderingar och tror på affärsmodellen. Rustas leverantörer är dessutom innovativa entreprenörer med stark förmåga inom produktutveckling, produktion och har en passion för låga kostnader kombinerat med bra kvalitet och hållbarhet.

Att vara en bra affärspartner är viktigt för Rusta och det ska vara viktigt även för leverantörspartners. En förutsättning för att inleda affärsrelationer är att leverantörspartners följer de minimikrav som framgår i Rustas uppförandekod.

Är du intresserad av att bli leverantör till Rusta? Du är välkommen att kontakta ett av våra inköpskontor.

Kontaktuppgifterna finns nedan.
Indien

Rusta AB, India Liaison Office

701, 706, 707 & 708, 7th Floor

DLF Courtyard, Saket District Centre, Saket

New Delhi-110017 India +91 11 4312 1400

 

sourcingoffice.india@rusta.com

+91 114 312 14 00

Vietnam

Rusta AB, Representative Office, Ho Chi Minh City

MB Sunny Tower, 7th Floor

259 Tran Hung Dao Street, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

 

sourcingoffice.vietnam@rusta.com

+84 28 3920 9809

Kina

Rusta AB, Hangzhou Representative office

Floor-18, Donguan Mansion, No 618 Jiangnan Avenue, Hangzhou

Zhejiang, China 310053

 

sourcingoffice.china@rusta.com

+86 571 858 603 31 

Turkiet

Rusta AB, Turkiye Liaison Office

Vişnezade M.

Süleyman Seba C. NO: 7 Beşiktas, Istanbul

 

sourcingoffice.turkey@rusta.com

Sverige

Rusta AB

Kanalvägen 12, 4th floor, Upplands Väsby, Sweden

Box 5064, SE-194 05 Upplands Väsby