Skip to content

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Rustas bolagsordning antogs vid årsstämman den 1 september, 2023.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Rustas högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rösträtt i nyckelfrågor.