Skip to content

Ledning

Göran Westerberg

Göran Westerberg

VD

Verkställande direktör sedan 2012

Född: 1971

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms universitet och EMBA, INSEAD i Frankrike och Singapore

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Eleiko Group AB

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Olika roller i IKEA, såsom Regional Manager i Sydasien. COO i Nobia

Loading...

Övriga innehav: 11 382 teckningsoptioner av serie 2020:1

Sofie Malmunger (liten)

Sofie Malmunger

CFO

CFO sedan 2022

Född: 1979

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra väsentliga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Controller och Ekonomichef i RNB Retail and Brands. Managementkonsult och revisor i KPMG

Loading...
Jozef Khasho (liten)

Jozef Khasho

Chief Sales Officer

Chief Sales Officer sedan 2018

Född: 1983

Huvudsaklig utbildning: Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi och masterexamen i Human Resource Development and Labour Relations, Uppsala universitet. Business Strategy for HR Leaders, INSEAD

Andra väsentliga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: HR-specialist i RNB Retail and Brands

Loading...
Linda Estenthal (liten)

Linda Estenthal

Chief Marketing Officer

Chief Marketing Officer sedan 2017

Född: 1975

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms universitet

Andra väsentliga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Head of Marketing i Citycon

Loading...
Annica Nyström (liten)

Annica Nyström

Chief Range Officer

Chief Range Officer sedan 2022

Född: 1985

Huvudsaklig utbildning: Internationell inköpare, Stockholms Internationella Handelsskola

Andra väsentliga uppdrag: –

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Säljare i IKEA

Loading...
Anna Bergstedt (liten)

Anna Bergstedt

Chief Supply Chain Officer

Chief Supply Chain Officer sedan 2020

Född: 1974

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i logistik, Gävle Högskola

Andra väsentliga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Supply Chain Manager i Ericsson och Unilever

Loading...
Per Wennerström (liten)

Per Wennerström

Chief Business Development Officer

Chief Business Development Officer sedan 2019

Född: 1980

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan

Andra väsentliga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Business Development Manager i Nobia. Managementkonsult i BearingPoint

Loading...
Viswakumar Ananthakrishnan (liten)

Viswakumar Ananthakrishnan

Chief Purchasing Officer

Chief Purchasing Officer sedan 2023

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Ingenjörsexamen vid Indian Institute of Technology och masterexamen i företagsekonomi vid Indian Institute of Management-Bangalore, Indien

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden-India Business Council

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Olika ledande roller globalt i IKEA. Managementkonsult och styrelseledamot i Termino C 8600 AB. Ledningskonsult i Eleiko Aktiebolag

Loading...
Annika Holm Sundström (liten)

Annika Holm Sundström

Chief HR Officer

Chief HR Officer sedan 2019

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Personalchefsprogrammet, Mgruppen

Andra väsentliga uppdrag:

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: HR-roller i LG, Fujitsu and Pfizer. Head of Staffing på Finansdepartementet

Loading...