Skip to content

Marknader

Rustas verksamhet är uppdelad i tre segment: Sverige, Norge och Övriga marknader. Segmentet Sverige omfattar försäljning i fysiska varuhus i Sverige, segmentet Norge omfattar försäljning i fysiska varuhus i Norge och segmentet Övriga marknader omfattar försäljning i fysiska varuhus i Finland och Tyskland samt försäljning online genom Rusta Online.

I dag har Rusta fler än 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland, kompletterat med Rusta Online som finns i Sverige och Finland.

rusta-our-markets-image

Segmentet Sverige

Rustas största segment baserat på omsättning och antal varuhus. Under räkenskapsåret 2022/2023 stod Sverige för 59 procent av Rustas nettoomsättning fördelat på 109 varuhus.

Segmentet Norge

Rustas näst största segment baserat på nettoomsättning och antal varuhus. Under räkenskapsåret 2022/2023 stod Norge för 21 procent av Rustas nettoomsättning fördelat på 44 varuhus.

Segmentet Övriga marknader

Rustas tredje segment, Övriga marknader, omfattar försäljning i Finland och Tyskland samt onlineförsäljning genom Rusta Online, som för närvarande finns tillgängligt i Sverige och Finland. Under räkenskapsåret 2022/2023 stod Övriga marknader för 20 procent av Rustas nettoomsättning fördelat på 40 varuhus i Finland, 8 varuhus i Tyskland och Rusta Online.