Skip to content

Styrelse

Erik Haegerstrand

Erik Haegerstrand

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2022

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms universitet

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseordförande i Bonnier AB, inklusive flera styrelseuppdrag inom Bonnierkoncernen

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Flera lednings- och styrelseuppdrag inom Bonnierkoncernen

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare och bolagets större aktieägare

Loading...
Anders Forsgren

Anders Forsgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 1986

Född: 1952

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och forskningsstudier i marknadsföring och distribution, Uppsala universitet

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot i Fasetten AB och Fasetten Holding AB. Styrelseledamot i Aforber AB, Aforber Förvaltning AB, Aforber Invest AB och Business Challenge AB. Innehavare av Mercatus

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta:

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare eller bolagets större aktieägare

Loading...
Ann-Sofi Danielsson

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Netel Holding AB (publ), Pandox Aktiebolag (publ) och Vasakronan AB (publ). Styrelseledamot i Building Automation Nordic AB

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: CFO i Bonava AB (publ) och uppdrag inom Bonava-koncernen

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare och bolagets större aktieägare

Loading...
Björn Forsell

Björn Forssell

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1976

Huvudsaklig utbildning: MBA, International Business, Temple University, Philadelphia, USA

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Sareq AB, Scandienergy Hong Kong Limited, Öngal Förvaltning AB och Öngal i Uppsala invest AB. VD och styrelseledamot i Panartis AB och Scandienergy AB

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: –

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare eller bolagets större aktieägare

Loading...
Claes Eriksson

Claes Eriksson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1951

Huvudsaklig utbildning: Sju års utbildning inom försvaret

Övriga nyckeluppdrag: Styrelseledamot i Cerix AB och IMD Arkitektur AB

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: Senior rådgivare och konsult vid Hestra Inredningar AB

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare och bolagets större aktieägare

Loading...
Maria Edsman

Maria Edsman

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nyckelbefattningar: VD i Bokusgruppen AB (publ). VD och styrelseordförande i Akademibokhandeln Holding AB, Bokhandelsgruppen i Sverige AB och Bokus AB. VD och styrelseledamot i Galadriel AB

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta: VD och styrelseordförande i Akademibokhandelsgruppen AB

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare och bolagets större aktieägare

Loading...
Victor Forsgren

Victor Forsgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1988

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen, Business & Economics, masterexamen, Finance & Accounting samt CEMS masterexamen, International Management, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nyckeluppdrag: Styrelsesuppleant i Fasetten AB och Fasetten Holding AB

Arbetslivserfarenhet utanför Rusta:

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare eller bolagets större aktieägare

Loading...

Närstående till Anders Forsgren (se Anders Forsgrens innehav ovan)