Skip to content
Regulatoriskt MAR

Q4: Ökad försäljning och fortsatt stärkt bruttomarginal

Rusta ökade försäljningen och stärkte lönsamheten något under det fjärde kvartalet 2023/24 jämfört med samma period föregående år. Rusta har fortsatt arbetet med att stärka bruttomarginalen, vilken har ökat både i kvartalet och för helåret. Det fjärde kvartalet påverkades negativt av driftstörningar till följd av IT-incidenten hos Rustas hostingleverantör Tietoevry, med ett totalt försäljningstapp på omkring 61 MSEK med en negativ EBITA-effekt på omkring 48 MSEK. Försäljningen påverkades negativt av en ovanligt kall april, vilket försenade starten av sommarsäsongen. Försäljningen av sommarsortimentet fick i stället en bra start i maj, efter räkenskapsårets utgång. Rustas expansion fortsätter och under kvartalet öppnades fyra nya varuhus. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,15 (0,69) kronor per aktie.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2023/2024:

 • Nettoomsättningen ökade med 2,9% (8,4%) och uppgick till 2 268 MSEK (2 204)
 • Jämförbar tillväxt minskade med -1,2% (4,4%)
 • Bruttovinsten ökade med 8,0% och uppgick till 976 MSEK (903) och bruttomarginalen till 43,0% (41,0%)
 • EBITA uppgick till -47 MSEK (-52) och EBITA-marginalen till -2,1% (-2,3%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -49 MSEK (-57) och rörelsemarginalen uppgick till -2,2% (-2,6%)
 • Kvartalets resultat uppgick till -92 MSEK (-98)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (240)
 • Under kvartalet öppnades fyra (sex) nya varuhus
 • Försäljning och resultat i fjärde kvartalet påverkades fortsatt negativt av IT-incidenten hos Tietoevry den 20 januari

Sammanfattning av perioden maj 2023 – april 2024:

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0% (7,5%) och uppgick till 11 116 MSEK (10 202)
 • Jämförbar tillväxt ökade med 4,6% (2,5%)
 • Bruttovinsten ökade med 15,4% och uppgick till 4 833 MSEK (4 187) och bruttomarginalen till 43,5% (41,0%)
 • EBITA uppgick till 761 MSEK (529) och EBITA-marginalen till 6,8% (5,2%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 753 MSEK (518) och rörelsemarginalen uppgick till 6,8% (5,1%)
 • Periodens resultat uppgick till 408 MSEK (261)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 396 MSEK (1 007)
 • Under perioden öppnades 11 (14) nya varuhus
 • Mellan 20 januari till 12 februari påverkades Rusta av en IT-incident hos hostingleverantören Tietoevery
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,15 (0,69) kronor per aktie

Göran Westerberg, VD för Rusta, kommenterar kvartalet och helåret:
”Vi summerar ett framgångsrikt år för Rusta med tillväxt, stärkt lönsamhet och fortsatt expansion med 11 nya varuhus. Under året välkomnade vi 850 000 nya medlemmar till vår kundklubb och vi fick också ett varmt välkomnande som börsbolag. Trots en omfattande IT-incident och en ovanligt kall och sen vår, levererar vi ändå försäljningstillväxt och en något stärkt lönsamhet i vårt fjärde och minsta kvartal. För helåret noterar vi särskilt att segmentet Övriga marknader vänder till lönsamhet. När vi blickar framåt ser vi att sommarvärmen i maj lett till en bra start av försäljningen under vårt viktiga första kvartal. Jag ser fram emot att fortsätta stärka Rustas position som en ledande aktör på den nordiska lågprismarknaden och vill rikta ett stort tack till Rustas medarbetare som har gjort ett fantastiskt arbete under året.”

Presentation av rapporten
Rusta presenterar delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023/2024 via webcast och telefonkonferens idag torsdagen den 13 juni klockan 09:00. Rapporten presenteras av vd Göran Westerberg och CFO Sofie Malmunger. Presentationen hålls på engelska.

Länk för att delta via webcast (ingen föranmälan krävs): https://ir.financialhearings.com/rusta-q4-report-2023

Registrering för att delta via telefonkonferens: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048977
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Gärdestad, Corporate PR och Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 166 48 73
E-post: cecilia.gardestad@rusta.com
investors.rusta.com

Om Rusta
Rusta AB (publ) är en ledande aktör på den nordiska lågprismarknaden med över 210 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. De fysiska varuhusen kompletteras med Rustas onlineförsäljningskanal, Rusta Online, i Sverige och Finland. Rusta erbjuder ett brett men noga utvalt sortiment av hem- och fritidsprodukter, med god kvalitet till låga priser. Rusta har fler än 4 000 anställda och har sitt huvudkontor i Upplands Väsby. Rustas aktie handlas på Nasdaq Stockholm (RUSTA). investors.rusta.com