Skip to content
Regulatoriskt MAR

Q3: Framgångsrik julförsäljning gav ökad lönsamhet och starkt kassaflöde

Rusta ökade försäljningen i samtliga segment och stärkte samtidigt bruttomarginalen och vinsten under tredje kvartalet, november till januari. Nettoomsättningen ökade med 7,0 procent (8,8) jämfört med samma kvartal förra året och uppgick till 3 247 MSEK (3 036). Justerad EBITA uppgick till 372 MSEK, en ökning med 22,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Den 20 januari drabbades Rusta av en IT-incident hos hostingleverantören Tietoevry, vilket under januari månad genererade ett totalt försäljningstapp på 60 MSEK med en negativ EBITA-effekt på 25 MSEK i tredje kvartalet.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2023/2024:

 • Nettoomsättningen ökade med 7,0% (8,8%) och uppgick till 3 247 MSEK (3 036)
 • Jämförbar tillväxt ökade med 2,5% (3,7%)
 • Exklusive det uppskattade försäljningstappet till följd av störningarna i Rustas IT-system hade nettoomsättningstillväxten uppgått till 8,9% och den jämförbara tillväxten till 4,4%
 • Bruttovinsten ökade med 14,2% och uppgick till 1 440 MSEK (1 261) och bruttomarginalen till 44,3% (41,5%)
 • EBITA uppgick till 369 MSEK (294) och EBITA-marginalen till 11,4% (9,7%). EBITA inkluderar effekterna av IT-incidenten.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 367 MSEK (292) och rörelsemarginalen till 11,3% (9,6%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 243 MSEK (200)
 • Kassaflödet för kvartalet var 321 MSEK (-13)
 • Under kvartalet öppnades tre (två) nya varuhus
 • Den negativa effekten under det fjärde kvartalet till följd av IT incidenten beräknas ligga i paritet med det tredje kvartalet vad gäller försäljningen och dess påverkan på EBITA. Därutöver tillkommer kostnader för systemåterställande och andra extraordinära åtgärder på ca 20 MSEK.

Sammanfattning av perioden maj 2023 – januari 2024:

 • Nettoomsättningen ökade med 10,6% (7,3%) och uppgick till 8 848 MSEK (7 998)
 • Jämförbar tillväxt ökade med 6,2% (2,0%)
 • Bruttovinsten ökade med 17,5% och uppgick till 3 858 MSEK (3 283) och bruttomarginalen till 43,6% (41,0%)
 • EBITA uppgick till 808 MSEK (581) och EBITA-marginalen till 9,1% (7,3%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 802 MSEK (575) och rörelsemarginalen till 9,1% (7,2%)
 • Periodens resultat uppgick till 500 MSEK (359)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 238 MSEK (-50)
 • Under perioden öppnades sju (åtta) nya varuhus

Göran Westerberg, VD för Rusta, kommenterar kvartalet:

”Under räkenskapsårets viktiga tredje kvartal ökade försäljningen i samtliga segment och Rusta stärkte samtidigt både bruttomarginal, vinst och kassaflöde. Vi har genomfört en framgångsrik julsäsong där försäljningen kom igång tidigt och behovet av reor därför var lägre än föregående år. Trots att kvartalet avslutades med en allvarlig IT-incident gjorde Rusta ett starkt kvartal, inte minst inom segmentet Övriga marknader som tagit ännu ett stort steg mot lönsamhet under innevarande verksamhetsår.”

Presentation av rapporten
Rusta presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023/2024 via webcast och telefonkonferens idag torsdagen den 14 mars klockan 09:00. Rapporten presenteras av vd Göran Westerberg och CFO Sofie Malmunger. Presentationen hålls på engelska.

Länk för att delta via webcast (ingen föranmälan krävs): https://ir.financialhearings.com/rusta-q3-2023/register

Registrering för att delta via telefonkonferens: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004076
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Gärdestad, Corporate PR och Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 166 48 73
E-post: cecilia.gardestad@rusta.com
investors.rusta.com

Om Rusta
Rusta AB (publ) är en ledande aktör på den nordiska lågprismarknaden med över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. De fysiska varuhusen kompletteras med Rustas onlineförsäljningskanal, Rusta Online, i Sverige och Finland. Rusta erbjuder ett brett men noga utvalt sortiment av hem- och fritidsprodukter, med god kvalitet till låga priser. Rusta har fler än 4 000 anställda och har sitt huvudkontor i Upplands Väsby. Rustas aktie handlas på Nasdaq Stockholm (RUSTA). investors.rusta.com